Wczytuję...

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane usługami naszej firmy. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz wskażemy możliwości działania w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie.

Jesteśmy tutaj

+48 604 279 253
Królowej Jadwigi 37B/2, 30-209 Kraków

Certyfikacja ISO

Oferowane przez Instytut Doradztwa i Zarządzania usługi certyfikacji pozwalają przedsiębiorstwom pokazać zgodność ich produktów i usług z krajowymi i międzynarodowymi przepisami oraz normami.

CERTYFIKACJA ISO

PN-EN ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością (ISO 9001:2008) to najbardziej znana i najczęściej stosowana norma. Do tej pory na całym świecie wystawiono już ponad 1.000.000 certyfikatów. Dlaczego ten system jest taki popularny? Zawdzięcza to przede wszystkim łatwości wdrożenia i uniwersalności, jak również dostępności dla średnich i małych firm.

Audyt prowadzony przez naszych specjalistów sprawia, że system zarządzania w firmie klienta nie jest tylko formalnością – jest zaakceptowany i stosowany.

Audytorzy analizują zawsze te działy, które mają trudności w osiągnięciu wyników zgodnych z zamierzeniami oraz wymaganiami klientów.

PN-EN ISO 14000:2004

System Zarządzania Środowiskiem (ISO 14000:2004) zapewnia zarządzanie produkcją i usługami w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko.

PN-EN ISO 27001:2005

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS, 27001:2005) – system ten zapobiega utracie danych, wyciekowi tajemnic przedsiębiorstwa. Poprzez wprowadzenie i certyfikację tego systemu firma wykazuje się dużą wiarygodnością wobec swoich biznesowych partnerów. Norma ta rozwiązuje nie tylko problem ustanowienia zabezpieczeń systemów informacyjnych, ale także ich kontrolę, utrzymywanie i doskonalenie.

PN-EN ISO 13485:2003

System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych (ISO 13485:2003) – to system określający wymagania do systemu zarządzania jakością, które mogą być stosowane przez organizacje do projektowania i prac rozwojowych, produkcji, instalowania i usług serwisowych wyrobów medycznych, a także rozwoju i świadczenia związanych z tym usług.

Norma ISO 13485:2003 może być stosowana samodzielnie lub łącznie z ISO 9001. Wymagania normy ISO 13485:2003 są oparte na wymaganiach normy ISO 9001:2008 to certyfikacja obu standardów odbywa się równocześnie. Nadmienić należy, że norma ISO 13485:2003 zawiera dodatkowo wymagania specyficzne dla obszaru wyrobów medycznych.

PN-EN ISO 15224:2013

Norma PN-EN 15224:2013 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mające zastosowanie w ochronie zdrowia. System zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN 15224:2013 jest certyfikowany w publicznych oraz prywatnych placówkach medycznych, niezależnie od ich wielkości i specyfiki. Certyfikowany system podnosi bezpieczeństwo pacjenta oraz zwiększa wiarygodność podmiotu leczniczego.

Obecnie coraz więcej placówek medycznych wprowadzających i certyfikujących nową normę EN 15224:2012, gdyż jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż utrzymywanie zarówno normy ISO 9001 i akredytacji CMJ. Standard wprowadzany i certyfikowany jest najczęściej w:

szpitalach

domach opieki

praktykach lekarskich

PN-EN ISO 29990

Norma PN-EN ISO 29990 określa i precyzuje wymagania, które powinien spełniać systemem zarządzania jakością w organizacjach zajmujących się kształceniem i świadczeniem usług szkoleniowych. Standard jest przede wszystkim przewidziany dla zaspokojenia potrzeb każdej formy dokształcania i szkolenia oraz kształcenia zakładowego, może być jednak szerzej stosowany przez szkoły, centra kształcenia zawodowego i szkoły wyższe.

Międzynarodowa norma skierowana jest do instytucji świadczących usługi edukacyjne, kadr dydaktycznych i osób uczących się, do dalszych klientów oraz osób zainteresowanych dziedziną edukacji. Norma ISO 29990 została specjalnie zaprojektowana do wymagań branży związanej z kształceniem, nauczaniem i szkoleniami.

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 29990:2010 jest przeznaczony dla firm szkoleniowych, szkół średnich, centrów kształcenia zawodowego i szkół wyższych, które realizują kształcenie nieformalne, czyli działalność edukacyjną poza ustanowionym, formalnym systemem szkoły podstawowej, średniej czy wyższej.

ISO PN-EN 18001:2001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO PN-EN 18001:2001) – system ten gwarantuje, że organizacja realizuje swoje działania zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi BHP, zapewniając bezpieczeństwo pracowników.