Wczytuję...

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane usługami naszej firmy. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz wskażemy możliwości działania w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie.

Jesteśmy tutaj

+48 604 279 253
Królowej Jadwigi 37B/2, 30-209 Kraków

Obsługa Zamówień Publicznych

W ramach usługi doradztwa przygotowujemy i opracowujemy dokumenty i działania związane z zamówieniami publicznymi, które są w pełni zgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 wraz z późniejszymi zmianami.

Oferujemy opracowanie:

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Programu funkcjonalno – użytkowego –jest to jeden z dokumentów przygotowywanych podczas planowania projektów współfinansowanych przez środki pochodzące z Unii Europejskiej. Przedmiot programu obejmuje szczegółowy zakres projektu – od oczekiwanych funkcjonalności, aż do wskazania wszelkich niezbędnych do uzyskania zgód i zezwoleń.

opracowanie wzorów umów

dokumentacji przetargowej ze strony wykonawcy